Belmondo

Firma, se kterou můžete růst, je ta nejlepší škola a já jsem rád, že to pro mě mohl být právě tento klub. Naše spolupráce tehdy začala větou "Nechceš nám zkusit udělat program?" a od té doby jsme se dostali na téměř všechny druhy propagace, jaké si jen může člověk představit. Navenek se práce pro klub možná může zdát jako rutina, ale pro pravidelné akce musíme modely obměňovat téměř každého čtvrt roku. Od klasické grafiky jsem se navíc postupně dostal k animacím nápojového lístku, zaplňování volné plochy v klubu vlastními plakáty, venkovní velkoplošné reklamě, měsíčnímu plánování přibližně stovky příspěvků na sociální sítě a také třeba ke krizové komunikaci. Nakonec je vše ale stejně o spolupracovnících, kteří vám pomáhají vytvářet kvalitní službu, kterou můžete propagovat a kteří vám věří natolik, že vás nechají dělat cokoliv, co chcete.

detail projektu
Odkazy